Danh mục: 50 Năm Asean

Thông điệp chúc mừng 50 năm thành lập ASEAN của các nhà lãnh đạo ASEAN

Thông điệp chúc mừng 50 năm thành lập ASEAN của các nhà...

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ASEAN (8-8-1967 - 8-8-2017). 10 nhà lãnh...