Danh mục: Giới thiệu asean

Giới thiệu về cộng đồng Asean

Giới thiệu về cộng đồng Asean

Để hỗ trợ mục tiêu xây dựng Cộng đồng, ASEAN đã thông qua và đang tập trung triển...

Những nội dung cơ bản của Hiến chương ASEAN

Những nội dung cơ bản của Hiến chương ASEAN

Ngày 15/12/2008, Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 14 họp tại thủ đô Jakarta,...

Thông điệp chúc mừng 50 năm thành lập ASEAN của các nhà lãnh đạo ASEAN

Thông điệp chúc mừng 50 năm thành lập ASEAN của các nhà...

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ASEAN (8-8-1967 - 8-8-2017). 10 nhà lãnh...