Hội nghị công bố quyết định sáp nhập Trường trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch và Trường Trung cấp Luật Tây Bắc vào Trường cao đẳng Sơn La

Ngày 29/8, Trường cao đẳng Sơn La đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định sáp nhập Trường trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch và Trường trung cấp Luật Tây Bắc vào Trường cao đẳng Sơn La.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Hội nghị công bố quyết định sáp nhập Trường trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch và Trường trung cấp Luật Tây Bắc vào Trường cao đẳng Sơn La

Tại Hội nghị, đã công bố Quyết định số 864/QĐ-LĐTBXH, ngày 5/7/2023 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc sáp nhập Trường trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch và Trường trung cấp Luật Tây Bắc vào Trường cao đẳng Sơn La. Theo đó, Trường cao đẳng Sơn La là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng; thực hiện nghĩa vụ quyền hạn, quyền tự chủ theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và quy định pháp luật hiện hành. Trường kế thừa quyền lợi, nghĩa vụ, các điều kiện có bao gồm tài chính tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động, người học của Trường trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch và Trường trung cấp Luật Tây Bắc. Có trách nhiệm đảm bảo quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động và người học theo quy định. Trường trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch và Trường trung cấp Luật Tây Bắc chịu trách nhiệm về toàn bộ tài sản, tài chính và hoạt động của trường theo quy định của pháp luật đến thời điểm UBND tỉnh tổ chức sáp nhập theo quy định.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chuyển trao Quyết định cho Trường cao đẳng Sơn La

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tráng Thị Xuân yêu cầu Ban Giám hiệu, thầy cô giáo và người lao động Trường cao đẳng Sơn La làm tốt công tác tư tưởng, chính trị đối với cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên trong nhà trường, yên tâm công tác, học tập sau sáp nhập; ổn định tổ chức, củng cố, kiện toàn bộ máy theo quy chế tổ chức và hoạt động mới ban hành. Điều chỉnh bổ sung, ban hành các quy chế, quy định khác liên quan đến hoạt động của trường; trình UBND tỉnh kiện toàn Hội đồng trường; sắp xếp đội ngũ học sinh, sinh viên; hoàn thành việc chuyển giao, tiếp nhận tài chính tài sản theo phương án đã được UBND tỉnh chỉ đạo. Thống nhất nội dung, chương trình, phương thức đào tạo bồi dưỡng đối với các mã ngành hiện có. Đồng thời, xác định thiết lập hồ sơ và tiến hành đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp mới, gắn với nhu cầu thị trường lao động và yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Xây dựng kế hoạch, triển khai việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động, đáp ứng yêu cầu chuẩn mực chức danh nghề nghiệp theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *