Công ty TNHH thiết bị kĩ thuật đà nẵng xin giới thiệu một số mặt hàng chổi than - cổ góp mà công ty là nhà phân phôi.
Chổi than :
1.Chổi than D308
2.Chổi than D374N
3.Chổi than D376
4.Chổi than D104
5.Chổi than CH17