‘Giới thiệu các khung năng lực số và gợi ý cách xây dựng công cụ đánh giá năng lực số’

Là bài trình bày nhân Hội thảo ‘Xây dựng chiến lược phát triển Giáo dục Nghề nghiệp trong bối cảnh mới’ và tập huấn ‘Vấn đề xây dựng năng lực số hóa cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp’ do Văn phòng Hiệp hội các trường cao đẳng, trung cấp kinh tế kỹ thuật (ATEC) tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tại Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Lâm Đồng, Đà Lạt các ngày 25-26/03/2022 với hình thức cả mặt đối mặt và trực tuyến.

Tự do tải về bài trình bày tại địa chỉ:

https://www.dropbox.com/s/ewj30wpbdbtajbl/Building_DigComp_Index_Final.pdf?dl=0

Tweethttps://twitter.com/nghiafoss/status/1507746104968114183

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *